Lettergrootte

Privacy policy

KinderLab is onderdeel van Welzijn Capelle, daarom zijn de privacyregels van Welzijn Capelle ook op KinderLab van toepassing:

Welzijn Capelle gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Hulpverlenings-, coachings- en adviesgesprekken zijn bij ons altijd vertrouwelijk. Onze medewerkers bespreken geen privégegevens met anderen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. In bepaalde groepen en cursussen worden afspraken gemaakt over het vertrouwelijk omgaan met informatie.

Welzijn Capelle registreert digitaal NAW-gegevens, plannen, afspraken en voortgangsverslagen van hulpverlenings-, coachings- en begeleidingstrajecten in uw persoonlijk dossier.

Welzijn Capelle houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan. Met de komst van de AVG zijn uw privacyrechten uitgebreid. Aan de rechten die je al had, zijn twee nieuwe rechten toegevoegd.

Je had al het recht om: 

  • Je gegevens in te zien.
  • Je gegevens aan te passen, te corrigeren, te wijzigen.
  • Minder persoonlijke gegevens te laten verwerken.
  • Een persoon mee te laten kijken naar geautomatiseerde besluitvorming en profilering. (Welzijn Capelle maakt hier overigens geen gebruik van).
  • Bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Duidelijke informatie te krijgen over wat wij met je persoonsgegevens doen.

Je hebt ook het recht om: 

  • Jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Dit betekent dat je het recht hebt de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben. Zo kun je jouw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kun je ons vragen jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • ‘Vergeten’ te worden; je kunt jouw gegevens laten vernietigen.

Als je van één van jouw rechten gebruik wilt maken kun je dit aan ons laten weten door een mail te sturen naar privacy@welzijncapelle.nu. We nemen je verzoek in behandeling en reageren in ieder geval binnen 14 werkdagen.

Lees meer in het Privacyreglement Welzijn Capelle